HISTORIA

POWSTANIE EREMÓW NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy „EREM” nazywany Górą Miłosierdzia odwiedza co roku kilkaset pątników, by w u podnóża Gór Świętokrzyskich, a nawet samej Bazyliki Mniejszej z relikwiami Św. Krzyża na Łysej Górze, zatonąć w nieskończonym Miłosierdziu Bożym wznosząc swoje modlitwy za siebie i swoich bliskich do Boga. Okolica sprzyja medytacji indywidualnej oraz spotkaniom wspólnotowym podczas wielu czuwań grup modlitewnych. Idea powstania tego cudownego, niekiedy nieodkrytego jeszcze przez wielu ludzi, miejsca zrodziła się podczas spacerów i odmawiania Liturgii Godzin przez byłego kustosza pobliskiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, ks. Inf. Czesława Walę. Zrodziło się pragnienie podzielenia się radością z odkrycia niesamowitego skrawka ziemi świętokrzyskiej z innymi. Cisza i spokój tego miejsca do dnia dzisiejszego sprawia, że wiele ludzi pragnie nawet na zawsze pozostać na Górze Miłosierdzia. Eremy wybudowano obok strefy ochronnej zalewu na Świślinie. Na terenie Eremów znajduje się kaplica ku czci Miłosierdzia Bożego z relikwiami św. s. Faustyny Kowalskiej, Bł. Ks. Michała Sopoćki oraz Bł. Ks. Antoniego Rewery. W ołtarzu głównym znajduje się obraz namalowany przez brata Felissimusa OFMConv z Niepokalanowa.

Ksiądz Wala tak tłumaczył wybudowanie Eremów nad zbiornikiem z widokiem na Łysą Górę: „Każdy człowiek ma w swojej ziemskiej wędrówce do zrealizowania określony plan, który powinien starać się odkryć. Dla chrześcijanina, człowieka wierzącego, najważniejszym elementem tego planu jest dotarcie do celu, jakim jest spotkanie z Bogiem, życie wieczne z Nim. Aby to osiągnąć, należy od czasu do czasu zatrzymać się w drodze, zastanowić się nad swoim życiem. Z tego  powodu zamarzyłem, aby przy Sanktuarium zbudować kilka eremów-pustelni, w których mogli by zamieszkać ludzie czasowo spragnieni samotności, poszukujący prawdy, zrozumienia siebie, bliźnich, świata, właściwej drogi życia”.

Od 2012 r. nowy kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, ks. kan. Zbigniew Stanios, czuwa nad rozwojem ośrodka. Rozpoczęto liczne prace konserwatorskie, modernizujące dotychczasowy stan budynku głównego ośrodka i przylegających do niego domków. Od 2015 r. we współpracy z proboszczem parafii, kustoszem sanktuarium, ośrodek prowadzą bracia ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego z Godowa, wprowadzając ducha franciszkańskiego na Górze Miłosierdzia.

Niech urok przyrodniczy, bardzo dobre położenie obiektu, sprzyjający do modlitwy krajobraz i teren ośrodka będą zachętą do pielgrzymowania do Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej, by razem z Nią czuwać przy Krzyżu Chrystusa oddając się modlitwie i refleksji na Eremach, u podnóża Gór Świętokrzyskich.

Komentarze są wyłączone.