ZOBACZ ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA

ZAPRASZAMY NA XI ROCZNICĘ KORONACJI

„W związku z 11 już rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej – 15 września w sobotę, w naszym sanktuarium odbędzie się uroczysta Suma Odpustowa o godz. 12.00. Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, ministrantów i schole, parafian, przyjaciół i dobrodziejów do udziału w naszym wspólnym dziękczynieniu.” – zaprasza ks. Zbigniew Stanios, kustosz sanktuarium ”

DOŻYNKI 2018

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej odbyły się diecezjalno-gminne dożynki. Ich starostami byli Krystyna Cieślik z Godowa i Adam Bernacki z Tarczka

Na uroczystość przybyło ok. 3 tys. osób, przede wszystkim z gminy Pawłów i powiatu Starachowice oraz z innych miejsc Polski. Jak co roku uroczystość rozpoczął wielobarwny korowód dożynkowy drogami Kałkowa i Godowa ubogacony wspaniałymi wieńcami dożynkowymi, obecnością rolniczych maszyn: traktorów i kombajnów, zespołów ludowych i wielką rzeszą ludzi w strojach ludowych uśmiechniętych i szczęśliwych.

Centralnym punktem dożynkowych uroczystości była Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Kan. Piotr Walkiewicz – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezji Radomskiej, który reprezentował ks. biskupa Henryka Tomasika. Na zaproszenie Kustosza Sanktuarium odpowiedział także ks. Kan. Andrzej Rdzanek – Dziekan Dekanatu Starachowice-Południe.

Po uroczystej Mszy św., która odbyła się na ołtarzu polowym przy Golgocie Martyrologium Narodu Polskiego w Kałkowie traktory na czele z wozem strażackim wszyscy uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kunowa i Brodów  udali się na II część tegorocznych dożynek, mianowicie na piknik dożynkowy, który odbył się na boisku w Kałkowie. Tegorocznymi organizatorami Dożynek byli: Kustosz Sanktuarium ks. kan. Zbigniew Stanios oraz Wójt Gminy Pawłów- Pan Marek Wojtas i Stowarzyszenie “Gmina Pawłów Plus”. Równolegle do obchodów na boisku odbył się II Bieg po Ziemi Pawłowskiej “Biegaj z Plusem”. Bieg podzielono na 12 kategorii wiekowych. Najkrótszy dystans wynosił 300 m, najdłuższy – 10 km. Wszyscy dostali medale, a zwycięzcy – puchary i nagrody rzeczowe.

Na pikniku dożynkowym było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży m.in. zjeżdżalnie, wata cukrowa, piłka nożna na dmuchanym boisku, wspinaczka, strzelanie z łuku, nauka udzielania pierwszej pomocy, gokarty, lody, konkurencje dla dzieci itp. Dla wszystkich był poczęstunek m.in. kiełbaska z grilla, lody, ciasta upieczone przez mieszkańców Kałkowa i Godowa, zupa grochowa. Dania przygotowały różne organizacje z Kałkowa i okolic. Można było kupić produkty na stoiskach handlowych. Oczywiście wszystkiemu towarzyszyła muzyka i śpiewy w wykonaniu solistów, grup regionalnych m.in. Zespół Sołtyski z Pawłowa, Koło Gospodyń Wiejskich „Kałkowianki”, Pawłowski Klub Seniora, Zespół artystyczny uczestników WTZ, Zespół Echo Adamowa itp., dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie i inni.

 

REKOLEKCJE ŚW. O. PIO 2018

PLAKAT = REKOLEKCJE-W-DUCHOWOŚCI-OJCA-PIO-2018

PROGRAM REKOLEKCJI:

Prowadzenie Ojciec Roman Rusek OFM Cap.

„Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy”.
O. Pio

PIĄTEK  01.06.

17.00 – Rozlokowanie
18.00 – Eucharystia i nabożeństwo czerwcowe – czytania i psalm Szydłowiec
19.15 – Kolacja
20.30 –  21.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu – brat Mariusz

SOBOTA 02.06

7.00 – 7. 45 Rozmyślanie Pisma Świętego – Pan Tadeusz
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 10.15 Konferencja I
10.15 – 10.45 – Przerwa na kawę i herbatę
10.45 – 11.30 – Konferencja II
11.30 – 12.45 – Sakrament Pokuty
13.00 – Obiad
14.30 – 15.15 – Czytanie duchowne i Koronka  do Bożego Miłosierdzia – brat Mariusz
15.30 – 16.15 – Konferencja III
18.00 – Eucharystia i procesja z Figurką Matki Bożej Fatimskiej w Sanktuarium – czytania i psalm gr. Kałków

NIEDZIELA 03.06

6.30 – Modlitwa poranna i rozmyślanie Pisma Świętego – Pan Tadeusz
7.00 – Eucharystia – czytania i psalm gr. Łuków
8.15 – Śniadanie
9.30 – Konferencja IV
10.30 – 11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i Sakrament Pokuty
12.00 – 12.30 – Modlitwa Różańcowa – brat Mariusz
12.30 -13.00 – Zakończenie Rekolekcji
13.00 – Obiad

Prosimy zabrać z sobą: Pismo Święte, różaniec, latarkę.

ZAPRASZAMY NA X ROCZNICĘ KORONACJI

ZDJĘCIE: KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI 2007 R.

Ks. Zbigniew Stanios zaprasza serdecznie wszystkich do udziału w corocznym odpuście na wspomnienie Matki Bożej Bolesnej 16 września w sobotę. Uroczysta Suma o godz.12.00. Będą to obchody X rocznicy Koronacji i 34 rocz. przybycia obrazu Matki Bolesnej Królowej Polski z Lichenia do Kałkowa-Godowa. Uroczystości przewodniczył będzie J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Kustosz bardzo serdecznie zaprasza kapłanów, siostry i braci zakonnych, parafian, pielgrzymów, przyjaciół i dobrodziejów świętokrzyskiego Sanktuarium na te uroczystości. Więcej informacji na stronie: www.kalkow.com.pl oraz Tel: 41 272 18 88.

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Od 28.08 do 30.08. 2017 roku, co roczne rekolekcje kapłańskie odbyli księża z różnych diecezji. Nauki rekolekcyjne w tym roku poprowadził Ojciec Kazimierz Śnieg z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Punktem centralnym rekolekcji była codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz inne praktyki religijne.

SPOTKANIE RODZIN ADOPCYJNYCH

W pierwszy weekend lipca po raz drugi w ośrodku „Erem” spotkały się Rodziny Adopcyjne.

Na zaproszenie Ks. Kustosza Zbigniewa Staniosa i Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu odpowiedziało 20 rodzin z różnych stron naszego kraju
np., z Krakowa, Warszawy, Siedlec i Łukowa, Radomia, Kozienic, Dęblina i Puław. Podczas pobytu Rodzin sprawowana była Eucharystia w ich intencji.
Spotkanie zorganizował i poprowadził brat Mariusz i brat Adam ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego.
W ramach spotkania przygotowano gry i zabawy dla dzieci, wykład dla Rodziców, który poprowadziła
Pani dr Katarzyna Czubak – psycholog.
Zorganizowano również wspólny wyjazd do Wąchocka, wieczorny grill ze  śpiewem.

SZKOLENIE METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W ośrodku rekolekcyjnym „Erem” od 12.06 do 14.06.  2017 r., odbyło się szkolenie pt. „Metodyka Terapii Zajęciowej”, którą poprowadził brat zakonny dr Mariusz Kuskowski – terapeuta zajęciowy. Organizatorem szkolenia była Fundacja San Giovanni. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z zakresu konstruowania procesu terapeutycznego, ustalania metod i technik terapeutycznych.
W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy placówek opiekuńczo-terapeutycznych , a także instruktorzy i terapeuci zajęciowi, pedagodzy i psycholodzy.

REKOLEKCJE W DUCHU ŚW. OJCA PIO

Od 02.06 do 04.06 po raz drugi odbyły się rekolekcje w duchowości Ojca Pio. Nauki rekolekcyjne wygłosił Ojciec Kazimierz Śnieg z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Tematem przewodnim rekolekcji był udział czcicieli Ojca Pio w Eucharystii.

W rekolekcjach uczestniczyły grupy modlitewne z Szydłowca, Kałkowa – Godowa, Łukowa oraz osoby indywidualne z Pińczowa, Lublina, Włoszczowej, Starachowic, Warszawy. Centrum rekolekcji stanowiła wspólna Eucharystia, uczestnicy rekolekcji brali udział również w adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji z figurą Matki Bożej  z Fatimy, a także w rozmyślaniu treści z Pisma Świętego. Już dziś zapraszamy na rekolekcje w przyszłym roku od 01.06 do 03.06.2018 roku. Zawsze pierwszy weekend czerwca.

PROJEKT DLA LUDZI STARSZYCH

Od 22..05 do 24.05. 2017 roku w ośrodku „Erem” w Kałkowie Godowie przeprowadzono projekt współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek oraz Prezesa Fundacji San Giovanni Ks. Zbigniewa Staniosa.  W projekcie „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku” wzięli udział seniorzy z pięciu gmin województwa świętokrzyskiego: Brody, Pawłów, Starachowice, Staszów i Wąchock. Celem ogólnym zadania publicznego było podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych i społecznych  przez terapię zajęciową. Projekt odpowiada na problem społeczny w zakresie niskiego zaangażowania osób w podeszłym wieku w organizację zajęć dnia codziennego. Projekt zakładał zaangażowanie seniorów do aktywności społecznej i praktycznej  wykonywanych w ramach terapii zajęciowej. Uczestnicy projektu    przez 3 dni mieszkali i odbywali zajęcia terapeutyczne w ośrodku rekolekcyjno –wypoczynkowym „Erem”, a także w najbliższym otoczeniu ośrodka. W trakcje projektu realizowana była  terapia zajęciowej w zakresie zajęć, plastycznych, muzycznych, rękodzieła, integracyjnych. Gorące podziękowania dla wszystkich uczestników projektu za piękne zaangażowanie w zajęcia, a także prowadzącym zajęcia Paniom: Agnieszce Wiącek, Ewie Gałka, Iwonie Lipiec. Słowa podziękowania kieruję również do opiekunów i pracowników ośrodka za pomoc w realizacji projektu.

Koordynator projektu

Brat Mariusz Kuskowski

ODPUST MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2017

 

23 kwietnia 2017 roku na Eremach z racji Niedzieli Miłosierdzia, z którą zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, przekazaną św. siostrze Faustynie Kowalskiej, można było uzyskać odpust zupełny. Do kaplicy z relikwiami św. s. Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćki przybyło wiele pielgrzymów, parafian, Siostry Służki Maryi Niepokalanej, które pracują w miejscowej parafii św. Maksymiliana M. Kolbe w Kałkowie – Godowie, s. Oblatka Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bracia Chrystusa Cierpiącego, Grupa modlitewna św. o. Pio ze Starachowic i okolic oraz wspólnota głuchoniemych. Uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Starachowicach – ks. kan. Henryk Wólczyński. Obecny był także kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie – ks. kan. Zbigniew Stanios oraz ks. prał. Jan Mikos. Przebieg Mszy Świętej był tłumaczony obecnym wiernym głuchoniemym przez tłumacza. Przed Eucharystią wspólnie modlono się na koronce do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzili Bracia Chrystusa Cierpiącego – br. Piotr i br. Adrian z Godowa.

KURS NOWE ŻYCIE 2016

W dniach 11-13 listopada 2016 poprowadziliśmy w Kałkowie k/Starachowic kurs Nowe Życie. Kałków jest znany przede wszystkim z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej, prężnie działającego tam ośrodka rekolekcyjnego, hospicjum. Jednak kompletnym zaskoczeniem nawet dla mieszkańców pobliskich Starachowic było miejsce leżące właściwie vis’a vis Sanktuarium, jednakże dość dobrze ukryte – Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy EREM, prowadzony przez  Wspólnotę Braci Chrystusa Cierpiącego. https://eremy-kalkow.pl/ To właśnie w tam odbył się nasz kurs. Jest to kompleks pojedynczych domków, jednego centralnego budynku, w który znajduje się przepiękna kaplica Miłosierdzia Bożego, również miejsca noclegowe, jadalnia, która jest na tyle duża, że stanowiła jednocześnie salę wykładową. A wszystko to umiejscowione w pięknych ogrodach, na zboczu pokaźnej góry, niemal na brzegu zalewu Wióry. Miejsce do kontemplacji, wyciszenia, usłyszenia szeptu Boga – wymarzone. Pokoje wygodne, duże. W kuchni niepodzielną władzę dzierżyła pani Kucharka, która – nota bene – przygotowywała nam przepyszne posiłki. W sali szkoleniowej do dyspozycji mieliśmy świetny ekspres do kawy, który był eksploatowany praktycznie non-stop – dzięki Ci Boże, że dałeś nam kawę

W takim cudownym otoczeniu przyjęliśmy na kursie 27 osób. (w tym 15 kobiet i 12 mężczyzn).  Krótka statystyka: przekrój wiekowy – od 8-miesięcznego Stasia do pani Marii 72 lata, pochodzenie – Starachowice – 14 osób, Szydłowiec – 4 osoby, Ostrowiec Św., Iłża, Radom – po 2 osoby, Rudki, Ludwinów, Wąchock – po 1 osobie.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za każdą osobę, którą przyprowadził na ten kurs.

Celem kursu było doświadczenie Bożego zbawienia poprzez spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem oraz doświadczenie nowego wylania Ducha Świętego, prowadzące do narodzenia się na nowo.

Co sami uczestnicy sądzą o tym czasie? (Wszystkie dane zaczerpnięte z ankiet wypełnianych przez kursantów).

Na pytanie: Co otrzymałeś od Boga na tym kursie dominującymi odpowiedziami były: radość, pokój serca, miłość Boga, pewność, że Bóg mnie kocha, braterską wspólnotę, skruszenie serca, umocnienie, łaskę wiary i miłości.

Ponadto:

– świadomość, że zbawienie od Boga mam za darmo, że nie muszę na nie zasłużyć swoimi uczynkami, tylko moje dobre uczynki mają wynikać z mojej miłości do Boga. Doświadczyłam tej głębokiej miłości Boga.

                                                                                                 Agata, 29 lat

– na kursie otrzymałem dar zrozumienia kim jest Duch Święty, zostałem umocniony w wierze i miłości, zrozumiałem i poczułem działanie Ducha Świętego.

                                                                                               Marcin, 28 lat

-łaskę powrotu marnotrawnego syna do Domu Ojca, który mnie umiłował w Jezusie Chrystusie i obdarował nową drogą życia w Jego światłości.

                                                                                            Anita, 50 lat

– spokój ducha, radość w sercu, miłość i ufność. Poczucie, że Bóg mi wybaczył i kocha mnie mimo wszystko. Postanowienie do zmiany swojego życia, do przebaczenia, naprawienia relacji z bliskimi mi osobami m. in. poprzez rozmowę.

                                                                                         Marlena, 29 lat

– mimo mojej grzeszności nadzieję na zbawienie.

                                                                                         Maria, 72 lata

– Nowe życie, dar radości, łaski Boga, świadomość, że jest przy mnie, że mnie kocha.

                                                                                      Szymon, 38 lat

Twoje najważniejsze doświadczenie z tego kursu:

– to, że ja grzesznik jestem kochany miłością bezwarunkową i na zawsze;

– poczucie bliskości i miłości Boga;

– namacalne działanie Ducha Świętego,

– JEZUS JEST KRÓLEM MOJEGO ŻYCIA (pisownia autentyczna),

– doświadczenie prawdziwej wspólnoty,

– radość uwielbienia Boga,

– wylanie Ducha Świętego,

– otwarcie oczu na Boga i ludzi, Bóg pokazał mi jakie błędy popełniłam w rodzinie,

– świetna, rodzinna atmosfera !

– Bóg uwolnił moje serce z bólu, powyjmował wszystkie kolce;

– rozpoznanie swojego grzechu,

– przekonanie o bezwarunkowej miłości Boga bez względu na to, jaka była moja przeszłość i w jakiej jestem sytuacji,

– zbawienie, miłość Boga za darmo

Serdecznie dziękujemy Bogu za owoce kursu w sercach uczestników i ekipy posługującej oraz Braciom Chrystusa Cierpiącego za wspaniałą atmosferę. Bracia zdobyli nasze serca swoją otwartością i dużą tolerancją dla naszych niestandardowych działań podczas kursu   ale nade wszystko swoją pogodną prostotą i pokorą.

Skryba piszący te słowa jest wdzięczny Bogu, że było mu dane służyć na tym kursie, który przeżył bardzo mocno

Dzięki Ci Panie za ten czas!

Magda D.

CZUWANIE GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O. PIO

23 września 2016 roku na Górze Miłosierdzia miało miejsce czuwanie Grupy Modlitewnej św. o. Pio ze Starachowic i okolic. Był to szczególny dzień dla czcicieli tego świętego stygmatyka, ponieważ w tym czasie w Kościele obchodzone jest wspomnienie liturgiczne św. o. Pio z Pietrelciny. Spotkanie rozpoczęto Drogą Krzyżową na wałach sanktuaryjnych w Kałkowie. Rozważania, śpiew poprowadzili Bracia Chrystusa Cierpiącego. Krzyż procesyjny nieśli członkowie Grupy Modlitewnej. Następnie udano się na Eremy, gdzie była uroczysta Eucharystia wraz z konferencją, którą wygłosił o. Sergiusz Ślęzak OFM Cap z Kielc. Był czas na wspólny poczęstunek, a przede wszystkim na Adorację Najświętszego Sakramentu.

RODZINY Z “KOŚCIOŁA DOMOWEGO”

W Kałkowie na Eremach w dniach od 9 do 11 września 2016 roku gościliśmy rodziny należące do „Kościoła Domowego” z diecezji częstochowskiej. Grupa uczestniczyła w konferencjach dotyczących rodziny, zwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej. W trakcie pobytu również był czas na wspólne biesiadowanie, które poprowadzili Bracia Chrystusa Cierpiącego z Godowa