REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Od 29 do 31 sierpnia 2016 roku w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Erem” w Kałkowie gościliśmy kapłanów z diecezji radomskiej i sandomierskiej, którzy odbyli swoje rekolekcje. Był czas na modlitwę indywidualną podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, rozmowy braterskie wśród duszpasterzy. Centralną część dnia zajmowała koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył i głosił konferencje o. dr Andrzej Baran OFM Cap z Lublina.

WSPÓLNOTA RODZIN

Od 8 do 15 sierpnia 2016 roku w Kałkowie na Eremach gościliśmy Wspólnotę Rodzin. Rodzice z dziećmi przyjechali z okolic Warszawy, aby razem spędzić czas, wsłuchiwać się w konferencje i uczestniczyć we Mszach Świętych. Opiekunem tej grupy był ks. Michał, który towarzyszył rodzinom podczas ich pobytu.

RODZINY ADOPCYJNE 2016

W dniach 22.07 – 24.07.2016 w naszym ośrodku zorganizowano  spotkanie Rodzin Adopcyjnych.  Zaproszenie  Księdza  Zbigniewa Staniosa  Kustosza  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej oraz Pani Dyrektor Elżbiety Stolarczyk z Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego  działającego  przy Caritas Diecezji Radomskiej  przyjęły  Rodziny z Krakowa, Łukowa, Siedlec, Warszawy, Kozienic, Radomia. Celem spotkania była odnowa duchowa i fizyczna, nabycie wiedzy o procesie wychowania, oraz wymiana doświadczeń i integracja Rodzin adopcyjnych.

W trakcie spotkania rodzice wzięli udział w wykładach pt.: Chowanie czy wychowanie czego więcej? – od naturalistycznych mechanizmów funkcjonowania człowieka do akomodacji procesu wychowania. Rola i  zadania ojca w procesie wychowania dziecka. Komunikacja poprzez uczucia. Wykłady i spotkanie Rodzin poprowadził brat zakonny – dr Mariusz Kuskowski.

Ważnym elementem spotkania były gry i zabawy dla dzieci , które przygotowali i poprowadzili: brat Piotr, brat Adam i brat Łukasz. Wieczorem wszyscy oddali się wspólnemu grillowaniu i śpiewaniu.

KURS NOWEJ EWANGELIZACJI

W dniach od 30.06-10.07.2016 r. Grupa „Dobrego Łotra” z Radomia w ramach Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji prowadziła kurs „Paweł”. Szkoleniu przewodniczył radomski egzorcysta- ks. Sławomir Płusa. W kursie uczestniczyło 29 osób, które przez dziesięć dni zdobywało wiedzę teoretyczną i praktyczną z posługi ewangelizacyjnej w ośrodku Erem w Kałkowie. Kurs zakończył się w niedziele, gdzie uczestnicy ewangelizowali na mszach świętych w Starachowicach.

JERYCHO FATIMSKIE – CZERWIEC 2016

Na Wzgórzu Miłosierdzia na Eremach od 6 do 13 czerwca 2016 r. trwało comiesięczne czuwanie, tzw. Jerycho Fatimskie, przygotowujące wiernych do obchodów 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie trzem pastuszkom t.j. Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w 1917r. Uczestnikami Jerycha byli czciciele św. Ojca Pio, którzy trwali nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu 24 godz. / dobę.

REKOLEKCJE W DUCHU ŚW. O. PIO 2016

W dniach od 3 do 5 czerwca 2016 r. w Kałkowie na Eremach odbyły się rekolekcje w duchowości św. O. Pio. Rekolekcje prowadził o. Kazimierz Śnieg OFMCap. Na Górę Miłosierdzia zjechali się czciciele św. stygmatyka z różnych stron Polski t.j. Łuków, Podrzecze, Gostyń, Warszawa, Łódź, Tarnowskie Góry, Kałków. Podczas rekolekcji uczestnicy wysłuchali licznych konferencji, brali udział w Drodze Krzyżowej i adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego na Eremach. W pierwszą sobotę miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta Msza Święta, po której wierni udali się na procesję fatimską na dróżki sanktuaryjnez racji trwającej Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

CZUWANIE GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O PIO- MAJ 2016

Dnia 23.05.2016 na Eremach na Wzgórzu Miłosierdzia odbyło się comiesięczne spotkanie Grupy św. Ojca Pio. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. , której przewodniczył O. Ireneusz Mikos misjonarz z Albanii. Po Eucharystii była wspólna agapa jak również rozmowy i śpiew przy grillu.

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW 2016

W dniach od 13 do 15 maja 2016 r. w Kałkowie na Eremach odbyły się rekolekcje dla katechetów. W rekolekcjach uczestniczyli katecheci z diecezji radomskiej. Rekolekcje zorganizował ks. dr Dariusz Frydryk z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Konferencje podczas rekolekcji głosił ks. dr Maciej Będziński sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

PROJEKT – AKTYWNOŚĆ SENIORÓW

W dniach od 9 do 11 maja 2016 r. został zorganizowany projekt „od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku”. W projekcie wzięło udział 30 osób z placówek dla osób starszych z Wąchocka, Kurozwęk, Brodów, Kałkowa i Starachowic. Uczestnicy spotkania brali aktywny udział w różnych warsztatach  t.j.: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, socjoterapeutyczne. Projekt został zorganizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej, współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

MAJOWE JERYCHO FATIMSKIE 2016

6 Maja rozpoczęło się w naszym Ośrodku Rekolekcyjno – Wypoczynkowym EREM comiesięczne Jerycho Fatimskie jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata. Na Eremy przybyło wielu wiernych, m.in. Grupa Modlitewna z Warszawy, która będzie przez tydzień od 6 do 13 maja, aż do zakończenia Jerycha Fatimskiego, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czuwanie o godz. 17 rozpoczęto Mszą Świętą, którą sprawował misjonarz z Albanii – o. Ireneusz Mikos OFMConv – pochodzący z parafii w Kałkowie. Program spotkania obejmuje codzienną Mszę Świętą, Nabożeństwa Majowe, modlitwy wspólnotowe i indywidualne. Grupa modlitewna z Warszawy nocuje na terenie Ośrodka na Eremach, prowadzonym przez braci zakonnych ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

W imieniu kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, ks. Zbigniewa Staniosa,  a także Braci Chrystusa Cierpiącego serdecznie zapraszamy  na Jerycho Fatimskie na Górę Miłosierdzia !

MINISTRANCI I ALUMNI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RADOMIU NA EREMACH

W czasie weekendu majowego (01.- 02.05.) na Górze Miłosierdzia gościliśmy grupę 40 ministrantów z Diecezji Radomskiej wraz z ich opiekunem ks. Łukaszem Pyszczkiem – wikariuszem w parafii Świętego Krzyża w Kozienicach.

Odpoczynek na Eremach mieli także alumni z 3 roku studiów z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu wraz ze swoim prefektem – ks. Pawłem Gogaczem.

Wypoczynkowi i zwiedzaniu Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Golgoty Martyrologium Narodu Polskiego, licznych kaplic i oratoriów, Drogi Krzyżowej na terenie sanktuarium sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Nie zabrakło także dobrego jedzenia podczas pierwszomajowego grilla.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego i zapraszamy ponownie.

CZUWANIE MODLITEWNE – KWIECIEŃ 2016

Na Eremach w Kaplicy Miłosierdzia Bożego odbyło się 23 kwietnia 2016 r. comiesięczne, jednodniowe czuwanie Grupy Modlitewnej św. o. Pio ze Starachowic i okolic. Przybyło ponad 20 osób, aby wspólnie zanosić błagania i dziękczynienia do Miłosiernego Boga za wstawiennictwem świętego stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Na czuwaniu obecni byli także bracia zakonni ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego z Godowa, których patronem jest św. o. Pio.

Program czuwania obejmował Adorację Najświętszego Sakramentu , Mszę Świętą, którą celebrował franciszkański misjonarz z Albanii, pochodzący ze wsi Kałków w tutejszej parafii franciszkanin – o. Ireneusz Mikos OFMConv. W Homilii wygłoszonej z racji uroczystości św. Wojciecha, męczennika, o. misjonarz zwrócił uwagę na przykład tego świętego, którego męstwo, nawrócenie, silna wiara i zawierzenie się bezgranicznie Bożej Opatrzności nawet w chwili zagrożenia męczeńskiej śmierci są wzorem do naśladowania szczególnie w obecnych czasach, kiedy świat pragnie zagłuszyć głos świętych męczenników Kościoła, którzy oddali życie za Jezusa i za wiarę. Święci męczennicy (św. Wojciech), stygmatycy (św. o. Pio, św. Franciszek) upodobnili się do Jezusa ukrzyżowanego i cierpiącego.  O. Ireneusz podkreślił, że podczas każdej Eucharystii jest obecny cały naród niebiański (święci, aniołowie, archaniołowie), naród pokutujący (dusze w czyśćcu cierpiące) i naród pielgrzymujący (wierni). Uczestnicy czuwania po Mszy Świętej zgromadzili się na Agapie w Ośrodku „Erem”.

 

ODPUST MIŁOSIERDZIA NA EREMACH 2016

W II Niedzielę Okresu Wielkanocnego na Eremach w Kałkowie przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej odbył się odpust parafialny z racji Bożego Miłosierdzia, pod którego wezwaniem jest erygowana kaplica na tzw. Górze Miłosierdzia. Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Edward Kania, proboszcz parafii Podgórze (dekanat Sienno) wraz z kustoszem sanktuarium – ks. Zbigniewem Staniosem.

Na Eremy przybyło wielu pielgrzymów, parafian, sióstr i braci zakonnych, którzy mogli ucałować relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II z racji rocznicy jego śmierci. Ks. Edward wspomniał, że należy czerpać wzór ze świadków Miłosierdzia Bożego, jakimi byli i są świeci. Nie można zaniedbywać Bożego ducha miłości, który należy wyrażać modlitwą i czynem świadcząc z radością o największym przymiocie Boga, tj. o miłosierdziu. Liturgię ubogacał śpiew i akompaniament muzyczny miejscowego zespołu parafialnego, którego opiekunem jest wikariusz parafii w Kałkowie –  ks. Damian Wieruszewski. Uroczystość poprzedzono całodobowym czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem grupy Anonimowych Alkoholików oraz Grupy Modlitewnej św. o. Pio ze Starachowic i okolic. Msza Święta poprzedzona była koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzili Bracia Chrystusa Cierpiącego i zakończono poświeceniem nowej figury Matki Bożej Niepokalanej przy kaplicy na Eremach.

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH 2016

 

W sobotę, 20 lutego 2016 r. odbył się diecezjalny dzień skupienia dla narzeczonych. Spotkanie poprowadzili księża z Diecezji Radomskiej, m. in. Ks. Stanisław Kuśmierczyk – proboszcz parafii w Stykowie. Program obejmował konferencje dot. sakramentu małżeństwa w ujęciu teologicznym i moralnym. Ponadto przybliżono przyszłym małżonkom celowość prokreacji człowieka oraz znaczenie rodziny w świecie. Centralnym punktem spotkania była wspólna Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie, prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Istniała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnych rozmów narzeczonych z kapłanami.

Dzień skupienia dla narzeczonych jest cykliczny, kolejne spotkanie w tym roku przewidziane jest w następujących terminach: 2 sobota Wielkiego Postu, 3 sobota maja, 2 sobota września, 1 sobota Adwentu  w Ośrodku Rekolekcyjno – Wypoczynkowym „Erem” w Kałkowie.

Zapraszamy!

REKOLEKCJE 2015

W dniach 27-28 listopada w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „EREM” odbyły się rekolekcje dla grupy modlitewnej św. Ojca Pio ze Starachowic i okolic. Spotkanie w duchowości św. Ojca Pio poprowadził o. Józef Zderkiewicz – Apostoł Jezusa Ukrzyżowanego. Program rekolekcji obejmował: Adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę Świętą, Drogę Krzyżową, Rozważanie Męki Pańskiej, Różaniec święty. Ojciec Rekolekcjonista wygłosił konferencje, których główną tematyką była Msza święta, Sakrament Pokuty w życiu św. O. Pio. Uczestnicy mogli przybliżyć sobie również rolę dusz czyśćcowych w Kościele, a także skuteczność zawierzenia swego życia w ręce Maryi. Podczas rekolekcji była również możliwość skorzystania z kierownictwa duchowego.