PROJEKT – AKTYWNOŚĆ SENIORÓW

W dniach od 9 do 11 maja 2016 r. został zorganizowany projekt „od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku”. W projekcie wzięło udział 30 osób z placówek dla osób starszych z Wąchocka, Kurozwęk, Brodów, Kałkowa i Starachowic. Uczestnicy spotkania brali aktywny udział w różnych warsztatach  t.j.: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, socjoterapeutyczne. Projekt został zorganizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej, współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.